1.    Berdurasi tidak lebih dari 3 minit.
2.    Menggunakan suara pemohon sebenar.
3.    Kandungan video hendaklah merangkumi perkara-perkara seperti di bawah:
  • Ringkasan Latarbelakang keluarga pemohon.
  • Ringkasan latarbelakang Pendidikan pemohon.
  • Ringkasan pengalaman kerja pemohonan.
  • Pekerja/aktiviti terakhir atau semasa pemohon.
  • Ringkasan pencapaian/anugerah tertinggi pemohonan.
  • Ringkasan dan hobi kegiatan luar pemohon.
  • Ringkasan penglibatan pemohon di dalam masyarakat atau ‘NGO’.
  • Ringkasan kelebihan/kesesuaian pemohon dengan jawatan yang dipohon.
  • Ringkasan matlamat dan perancangan masa depan pemohon.
  • Ringkasan kelemahan/kekurangan pemohon.
4.    Pemohon digalakkan menghasilkan ‘video resume’ yang unik dan kreatif dan hendaklah dihantar melalui email kepada urusetia di alamat HR@mpkluang.gov.my Sila pastikan        setiap video yang dihantar mempunyai Nama, No. KP pemohon dan Jawatan yang dipohon (rename).